• چرا می گوییم اسراییل ضعیف شده است؟
  چرا می گوییم اسراییل ضعیف شده است؟
  با نگاهی به تحرکات و وضعیت اخیر رژیم صهیونیستی درسال‌های اخیر،‌شواهدی دال بر ضعیف شدن این رژیم دیده می‌شود.
  اطلاعات بیشتر
 • موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
  موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
  رییس موسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نورگفت: برخی در پارلمان، سیستم ارتش و حامیان سنتی اسراییل در اروپا و آمریکا درباره این قانون، زمزمه مخالف و موافق سر دادند؛ در حوزه عربی هم، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی نیز ظاهراً مخالف این قانون بودند اما واقعیت این است که این مخالف و موافق‌سازی، ترفندی برای کاستن حساسیت دنیا نسبت به موضوعی بود که تمام کنوانسیون‌ها، هنجارها، سنن مورد قبول بین ملت‎ها و دولت‌ها را نقض می‌کند.
  اطلاعات بیشتر
 • "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین"
  نشست خبری، تحلیلی "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین" با توجه به ضرورت آگاه‌سازی عمومی نسبت به ابعاد توطئه خطرناک رژیم صهیونیستی در اعلام "قانون کشور یهود" که در صورت تحقق تهدیدات امنیتی گسترده ای علیه کل منطقه و جهان اسلام شکل میدهد در محل موسسه مطالعات استراتژیک اندیشه سازان نور با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.
  اطلاعات بیشتر
Web Analytics