• موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
  موافقت‌ها و مخالفت‌های ظاهری غربی و عربی برای کاستن حساسیت‌ها بود
  سعدالله زارعی: مخالفت ها در پارلمان، سیستم ارتش و حامیان سنتی اسراییل در اروپا و آمریکا و اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی با قانون کشور یهود و این مخالف و موافق‌سازی، ترفندی برای کاستن حساسیت دنیا بود
  اطلاعات بیشتر
 • "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین"
  نشست خبری، تحلیلی "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین" با توجه به ضرورت آگاه‌سازی عمومی نسبت به ابعاد توطئه خطرناک رژیم صهیونیستی در اعلام "قانون کشور یهود" برگزار شد.
  اطلاعات بیشتر
Web Analytics