سه شنبه, 31 مرداد 1396 ساعت:19:33:52 - تعداد بازدید: 413

پژوهش راهبردی دست های بلال منتشر شد

فرهنگ ضد صهیونیستی جامعه تونس،‌حمایت از مقاومت فلسطین و حزب الله، قدرتمندی نهادهای مردمی از جمله ظرفیت های حمایت این کشور از محور مقاومت محسوب می شود. 

فرهنگ جهاد و روحیه ضد صهیونیستی الجزایر،‌حمایت افکار عمومی از فلسطین، سابقه ضد استعماری‌، تنفر از بازگشت افراطی گری و ... در پرونده های منطقه ای در راستای حمایت از محور مقاومت در این کشور می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

نظرات

پر بازدیدترین ها

صدمین هفته نامه مطالعات راهبردی سبیل منتشر شد
صدمین هفته نامه مطالعات راهبردی سبیل منتشر شد

نشریه مطالعات بین الملل سبیل،‌به بحث و بررسی مسائل حوزه بین الملل و مباحث مطالعات منطقه می ...

پژوهش راهبردی دست های بلال منتشر شد
پژوهش راهبردی دست های بلال منتشر شد

دست های بلال؛ ظرفیت شناسی مقاومتی شمال آفریقا

منطقه در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است/ پیروزی‌های مقاومت قا ...
منطقه در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است/ پیروزی‌های مقاومت قا ...

اهمیت انتخابات لبنان و عراق ایت است که اولین انتخابات‌ بعد از فروپاشی داعش و پایان بحران‌ه ...

Web Analytics