شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:04:49 - تعداد بازدید: 1226

ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین

عکس: Enghlish Admin - شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:04:49
1
دیدار اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با محمد جواد ظریف / ساختمان شماره یک وزارت خارجه
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
دیدار اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با محمد جواد ظریف / ساختمان شماره یک وزارت خارجه
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
دیدار اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با محمد جواد ظریف / ساختمان شماره یک وزارت خارجه

نظرات

شرح کوتاه

نشست خبری، تحلیلی "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین" با توجه به ضرورت آگاه‌سازی عمومی نسبت به ابعاد توطئه خطرناک رژیم صهیونیستی در اعلام "قانون کشور یهود" که در صورت تحقق تهدیدات امنیتی گسترده ای علیه کل منطقه و جهان اسلام شکل میدهد در محل موسسه مطالعات استراتژیک اندیشه سازان نور با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.

Web Analytics