شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:21:43 - تعداد بازدید: 615

"ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین"

عکس: Enghlish Admin - شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:21:43
7/21 تقدیر از برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره در مراسم اختتامیه
تقدیر از برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره در مراسم اختتامیه
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
تقدیر از برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره در مراسم اختتامیه
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
7/21 تقدیر از برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره در مراسم اختتامیه
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره
7/21 تقدیر از برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره در مراسم اختتامیه
اجرای موسیقی محلی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره

نظرات

شرح کوتاه

نشست خبری، تحلیلی "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین" با حضور دکتر سعد الله زارعی، حسین شیخ الاسلام و علیرضا سلطانشاهی

Web Analytics