شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:28:12 - تعداد بازدید: 1276

"ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین"

عکس: Enghlish Admin - شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت:20:28:12

نظرات

شرح کوتاه

نشست خبری، تحلیلی "ابعاد، پیامدها و چشم انداز یهودی سازی کشور فلسطین" با حضور دکتر سعد الله زارعی، حسین شیخ الاسلام و علیرضا سلطانشاهی

Web Analytics