مرثیه خون تحلیلی بر وصایای شهدای مدافع حرم

، هدف اصلی این کتاب پی بردن به عواملی است که مدافعان حرم را به مبارزه با گروه‌های تروریستی و تکفیری کشانده است. نویسنده کتاب به این منظور 30 وصیت‌نامه از وصایای شهدای مدافع حرم را انتخاب و آنها را تحلیل کرده است.
وصایای شهدای مدافع حرم ادعای پوچ برخی از نظرات مبنی بر پایان یافتن روحیه شهادت و ایثار در جامعه امروزی را نفی می‌کند. برخی از جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان سیاسی معتقدند در دنیای امروز که تکنولوژی و ارتباطات آن را متحول و روحیه فردگرایی را بر آن مسلط کرده است، نمی‌توان انتظار داشت افراد از خود ایثار نشان دهند، اما حرف (وصایا) و عمل (حضور در میدان جنگ) مدافعان حرم این نظریه را باطل کرده است
عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics