هفته نامه مطالعات بین المللی سبیل 99

هفته امه مطالعات بین الملل سبیل،‌به بررسی مسایل و تحولات منطقه می پردازد. این نشریه شامل گفتگوهای تخصصی با کارشناسان، چکیده های پژوهش های موسسه اندیشه سازان نور و یادداشت کارشناسان است.

هفته نامه مطالعات بین المل سبیل 100

در این شماره می خوانید:‌ 

فهرست
تغییر رویکرد سعود یها در سیاست خارجی؛
سعود یها سیاس یتر م یشوند / 4
روایتی از امید و بلوغ سیاسی در حماس؛
حماس و بازخوانی مواضع / 6
سه ستون اصلی رفتار آمریکا با ایران بعد از برجام؛
نفوذ، فشار، گشایش / 8
پیگیری استراتژی ثبات در منطقه؛
رویکرد ایران درباره ترکیه و عربستان / 9
دورنمایی از وضعیت نینوا پس از داعش؛
اختلافات بر سر آینده سیاسی استان نینوا / 10
نگاهی به وضعیت سیاسی افغانستان؛
ائتلاف «نجات » و آینده سیاسی آن / 10
الجزایر و مسئله فلسطین و وهابیت / 11
مديريت بحران به سبک امريکا و غرب؛
ليبي در مسير مصر / 12

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics