در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای

این کتاب به علل و عوامل ورود ایران، به مسایل و بحران های منطقه غرب آسیا می پردازد.

حضور ایران در تحولات و بحران‌های منطقه غرب آسیا همواره با پرسش‌های زیادی مواجه بوده است. به نحوی که معمولاً مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند با هجمه‌ها و تبلیغات منفی رسانه‌ای، ین حضور را زیر سؤال ببرند. با این حال، کتاب حاضر با بررسی تحولات منطقه و دلایل ورود ایران به مدیریت این تحولات، نشان می‌دهد که این حضور در نهایت در راستای منافع ملی و امنیت ملی ایران بوده است. به طوری که حضور ایران در تولات منطقه موجب قرار گرفتن ایران بر فراز یک برج امنیت شده است.

در برج امنیت؛

چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای

مولف:‌ شراره عبدالحسین‌زاده

چاپ اول / اردیبهشت 1396

قیمت: 18000 تومان

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics