پس‌برجام؛ چشم به قدرت منطقه‌اي ايران

این کتاب به ابعاد مختلف قدرت منطقه ای ایران پس از توافق برجام می پردازد

چکيده کتاب:
حساسيت و اهميت برجام و تأثيري که تکرار مدل آن مي‌تواند بر قدرت منطقه‌اي ايران داشته باشد، از دغدغه‌های اصلی کتاب حاضر است. بنابراین در این کتاب، مسئله برجام هسته‌اي و قدرت منطقه‌اي ايران به صورت توأمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 
بر اين اساس نویسنده قصد دارد نشان ‌دهد که فشار بر برنامه هسته‌اي ايران و سرانجام الگوي مذاکراتي برجام، همگي در راستاي تضعيف و مهار قدرت منطقه‌اي ايران در فضاي بين‌المللي صورت گرفته‌اند. همچنين کتاب بيانگر نتايج مدل مذاکراتي برجام و تسري آن به ساير مسائل از جمله مسائل منطقه‌اي، قدرت نظامي و مباحث داخلي ايران است. 

 

نویسنده:‌ مصطفی باباجانی

سال انتشار:‌1396

عنوان تاریخ دانلود
پس برجام.pdf 1397/03/19
Web Analytics