گروه ها

مرثیه خون

با توجه به نقشی که شهدای مدافع حرم در حفاظت و حراست از حرم اهل بیت(ع) داشته‌اند، این کتاب آشنایی با این شهدا و تحلیل جنبه‌های مختلف زندگی و به خصوص وصیت‌نامه‌های آنها سرلوحه کار قرار گرفته است.

پیشنهادات ویژه

دامنه دماوند
دامنه دماوند

کتاب حاضر بازخوانی و شناسایی دقیقی از عناصر تأثیرگذار بر قدرت منطقه‌ای ایران است. در این ک ...

مرثیه خون تحلیلی بر وصایای شهدای مدافع حرم
مرثیه خون تحلیلی بر وصایای شهدای مدافع حرم

، هدف اصلی این کتاب پی بردن به عواملی است که مدافعان حرم را به مبارزه با گروه‌های تروریستی ...

پس‌برجام؛ چشم به قدرت منطقه‌اي ايران
پس‌برجام؛ چشم به قدرت منطقه‌اي ايران

این کتاب به ابعاد مختلف قدرت منطقه ای ایران پس از توافق برجام می پردازد

در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای
در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای

این کتاب به علل و عوامل ورود ایران، به مسایل و بحران های منطقه غرب آسیا می پردازد.

مالک وهم؛  روان و رفتار ملک سلمان سعودی
مالک وهم؛ روان و رفتار ملک سلمان سعودی

این کتاب،‌به شخصیت و روحیات فردی،‌سیاسی و اجتماعی ملک سلمان و نیز روحیات وی در اداره کشور ...

پر بازدیدترین ها

در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای
در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده‌های منطقه‌ای

این کتاب به علل و عوامل ورود ایران، به مسایل و بحران های منطقه غرب آسیا می پردازد.

مالک وهم؛  روان و رفتار ملک سلمان سعودی
مالک وهم؛ روان و رفتار ملک سلمان سعودی

این کتاب،‌به شخصیت و روحیات فردی،‌سیاسی و اجتماعی ملک سلمان و نیز روحیات وی در اداره کشور ...

دامنه دماوند
دامنه دماوند

کتاب حاضر بازخوانی و شناسایی دقیقی از عناصر تأثیرگذار بر قدرت منطقه‌ای ایران است. در این ک ...

پس‌برجام؛ چشم به قدرت منطقه‌اي ايران
پس‌برجام؛ چشم به قدرت منطقه‌اي ايران

این کتاب به ابعاد مختلف قدرت منطقه ای ایران پس از توافق برجام می پردازد

مرثیه خون تحلیلی بر وصایای شهدای مدافع حرم
مرثیه خون تحلیلی بر وصایای شهدای مدافع حرم

، هدف اصلی این کتاب پی بردن به عواملی است که مدافعان حرم را به مبارزه با گروه‌های تروریستی ...

Web Analytics