آمارهای جهانی درباره وضعیت زنان چه می‌گوید؟ +اینفوگرافیک

در مقایسه هشت شاخص اساسی ایران در پنج مورد از کشور آمریکا وضعیت بهتری دارد.

آمارهای جهانی درباره وضعیت زنان چه می‌گوید؟ +اینفوگرافیک

به گزارش گروه جامعه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور؛ مقایسه وضعیت زنان در ایران و آمریکا ایران در هشت شاخص اساسی ایران در سه مورد پایینتر و در پنج مورد بالاتر از آمریکاست.

پایان پیام/