آکسیوس: آمریکا ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف کرد!

یک وبگاه آمریکایی امروز مدعی شد که آمریکا هفته پیش (به وقت محلی) ارسال مهمات برای اشغالگران قدس را متوقف کرده است!

آکسیوس: آمریکا ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف کرد!