اعضای دانشجویی شورای نظارت بر انجمن‌های علمی معرفی شدند

منتخبان دانشجویی شورای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی معرفی شدند.

اعضای دانشجویی شورای نظارت بر انجمن‌های علمی معرفی شدند

به گزارش گروه دانشگاه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، انتخابات تعیین اعضای دانشجویی شورای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی کشور با مشارکت دبیران اتحادیه‌های علمی دانشجویی برگزار شد. شورای حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور سیاستگذاری و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان و همچنین، نظارت بر عملکرد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و پشتیبانی از آن‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود. این شورا دارای سه عضو اصلی دانشجویی است که دو عضو آن از بین دبیران اتحادیه‌های علمی دانشجویی و یک عضو دیگر از بین دبیران مجامع انجمن‌‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها انتخاب می‌شود. در این انتخابات، سید امین توکلانی دبیر اتحادیه علمی دانشجویی اقتصاد و روشنک مرادی غریبوند دبیر اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی برق به عنوان اعضای اصلی و سینا همتی دبیر اتحادیه علمی دانشجویی معماری به عنوان عضو علی البدل، به عنوان نماینده از سوی دبیران اتحادیه‌های علمی دانشجویی کشور برای عضویت در این شورا برگزیده شدند. پیش از این معین جم دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان به عنوان عضو اصلی و آیدا داوودیان دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان به عنوان عضو علی البدل، از سوی دبیران مجامع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور، به این شورا راه یافته بودند. پایان پیام/