افتتاح کمپ ماده ۱۶ فردیس با حضور رییس سازمان زندان‌ها

کمپ ماده ۱۶ فردیس به منظور جمع آوری معتادین متجاهر با حضور رییس سازمان زندان‌ها به بهره برداری رسید.

افتتاح کمپ ماده ۱۶ فردیس با حضور رییس سازمان زندان‌ها