انگلیس و روسیه سال 2023 وارد رکود اقتصادی می شوند

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال 2023 تقریبا برابر با روسیه رشد منفی خواهد داشت.

انگلیس و روسیه سال 2023 وارد رکود اقتصادی می شوند

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل موسسه مطالعات اندیشه سازان نور به نقل از سی ان بی سی، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رکود اقتصادی انگلیس در سال 2023 تقریبا برابر با رکود اقتصادی روسیه در همین سال خواهد بود. دلیل آن هم تبعات افزایش شدید هزینه‌های زندگی برای خانوارهای انگلیسی و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که در سال 2023 تولید ناخالص داخلی واقعی در انگلیس رشد منفی 1.2 درصدی خواهد داشت که رشد اقتصادی این کشور بسیار کمتر از رشد اقتصادی 9 اقتصاد دیگر بزرگ جهان خواهد بود. گلدمن ساکس همچنین گفته که اقتصاد انگلیس برای سال 2024 رشد 0.9 درصدی را تجربه خواهد کرد.

این بانک آمریکایی می‌گوید در سال جاری اقتصاد روسیه هم رشد منفی 1.3 درصد را به ثبت می‌رساند که دلیل آن هم تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور ناشی از درگیری نظامی با اوکراین است. گلدمن ساکس همچنین می‌گوید روسیه در سال 2024 دوباره رشد مثبت خواهد داشت و اقتصادی این کشور 1.8 درصد بزرگ‌تر خواهد شد. این بانک بزرگ آمریکایی اعلام کرده اقتصاد آمریکا برای سال جاری و سال آینده به ترتیب رشد 1.1 و 1.6 درصدی را تجربه می‌کند. نکته جالب آنکه برای سال جاری گلدمن ساکس برای اقتصاد آلمان هم رشد منفی را پیش‌بینی کرده و می‌گوید تولید ناخالص داخلی در این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا 0.6 درصد کمتر خواهد شد. پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/