ببینید | افشای جزئیات تازه از اخراج خبرنگاران صدا و سیما از عربستان

دولت عربستان شش نفر از اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه منوره شامل شش خبرنگار و مستندساز را از عربستان به کشور بازگرداند. / دانشجو

ببینید | افشای جزئیات تازه از اخراج خبرنگاران صدا و سیما از عربستان