ببینید | افشای پشت‌پرده عجیب توسط مریم امیر جلالی از سریال معروف؛ ماجرای دیالوگ‌ها چه بود؟

مریم امیر جلالی در تازه ترین مصاحبه اش از سریال خانه به دوش و دیالوگ هایی که فی البداهه در این سریال به کار می برده است پرده برداری کرد.

ببینید | افشای پشت‌پرده عجیب توسط مریم امیر جلالی از سریال معروف؛ ماجرای دیالوگ‌ها چه بود؟