ببینید | عضو شورای شهر تهدید کرد: زاکانی جوابم را ندهد سئوال از شهردار را به صحن می‌آورم!

اقراریان، عضو شورای شهر تهران گفت: اگر زاکانی جواب تذکرات من را ندهد طرح سوال از شهردار را به صحن شورا می‌آورم. منبع: صداوسیما

ببینید | عضو شورای شهر تهدید کرد: زاکانی جوابم را ندهد سئوال از شهردار را به صحن می‌آورم!