ببینید| متکی: آقای رئیسی الا ماشاءالله قول می دهد اما…/همه کارها می شود، جز یک کار، آنهم کار برای مردم!

منوچهر متکی، منتخب مردم تهران به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: تنها هدف او کسب کرسی ریاست مجلس است و حتی به مواردی نظیر عضویت در هیئت رئیسه و یا ریاست کمیسیون‌ها فکر نمی‌کند.

ببینید| متکی: آقای رئیسی الا ماشاءالله قول می دهد اما.../همه کارها می شود، جز یک کار، آنهم کار برای مردم!