بلدی یا نه؟! (گفت و شنود)

لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت به علت پایان دوره ۸ ساله‌ای است که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود. یعنی این تحریم‌ها نتیجه برجام بود و نه لغو آن.

بلدی یا نه؟! (گفت و شنود)

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – کیهان نوشت:گفت: برخی از مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای پایان تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را که روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه) اعلام شد، دستاورد برجام معرفی می‌کنند! گفتم: بی‌سوادند یا خودشان را به بی‌سوادی زده‌اند؟! لغو این تحریم‌ها به علت پایان دوره ۸ ساله‌ای است که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود. یعنی این تحریم‌ها نتیجه برجام بود و نه لغو آن. گفت: مثل این که کسی را با چاقو مجروح کنند و طرف در بیمارستان بستری شود و چاقو‌کش بعد از بهبودی و مرخصی طرف از بیمارستان، ادعا کند که بهبودی شخص چاقو خورده، دستاورد اوست! و بگوید اگر او را مجروح نکرده بودم که خوب نمی‌شد! تحریم ۸ ساله شاهکار! مدعیان اصلاحات است و نه، پایان دوره ۸ ساله و لغو طبیعی تحریم‌ها! گفتم: به برخی از مدعیان اصلاحات باید گفت؛ حالا یک کلمه هم حرف راست بزن! ببینیم بلدی یا نه؟!