تقابل ایران گریز ناپذیر

ضرورت رویکرد استراتژیک به تهدیدات و هوشیاری حداکثری برای پرهیز از قرارگرفتن در تله حریف و یا تحلیل های رادیکال و افراطی جریانات داخلی. قطعاً جنگ آخرین گزینه برای مقابله با تهدیدات می باشد. تحلیل واقع بینانه از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور و همزمان ضرورت بهره مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش یا عبور از تهدیدات و بازسازی روابط ، اعتماد دوجانبه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان خصوصاً حوزه خلیج فارس، یک استراتژی عقلانی و انکار ناپذیر در شرایط کنونی است.

تقابل ایران گریز ناپذیر

– تهاجم ایران یک تصمیم استراتژیک برای نمایش اقتدار، امنیت و غرور ملی بود .

– تداوم حمالت وترورهای اسراییل دربیش از یک دهه گذشته در داخل کشور و منطقه و همزمان سکوت همراه با عدم پاسخگویی این باور و ذهنیت را در میان دشمنان و حتی ایرانیان ایجاد نمود که ایران توانائی تقابل مستقیم با اسراییل را نداشته و صرفا به جنگ ویا انتقام نیابتی اکتفا خواهدکرد.

– عملیات دیرهنگام ایران فارغ از تحلیل نظامی، چندین دستاورد رابه همراه داشته است:

۱- پیام روشن به اسرائیل، غرب و ناتو که ایران با حداکثر قدرت ملی و نظامی از منافع ملی خود دفاع و تحت هیچ شرایطی سکوت و عقب نشینی نخواهد داشت

۲- پیام واضح به همسایگان برای حفظ استقالل خود و عدم تسلیم در برابر تهدیدات و فشارهای اسرائیل

۳- ایجاد یک ظرفیت بازدارندگی برای تغییر در معادلات و تصمیم گیری های اسرائیل و غرب در منطقه خاورمیانه …

۴- شکستن دیوار یاس و نا امیدی و ایجاد خودباوری در کشورهای اسلامی و عربی منطقه که شکست پذیری اسرائیل ممکن خواهد بود

۵- پیشگیری از تکرار ترور، انفجار و جنایات اسرائیل علیه اشخاص، اهداف و منافع ملی ایران

۶- شکسته شدن باور شکست ناپذیری اسرائیل طی چهار دهه گذشته در افکار عمومی ایران، خاورمیانه و حتی جهانیان

۷- ایجاد غرور و امید در دفاع از ملت مظلوم فلسطین در برابر تهاجمات رژیم کودک کش اسرائیل

۸- پشتیبانی و افزایش سطح توان تشکیلاتی، قدرت نظامی، سازماندهی و شجاعت نیروهای مقاومت درلبنان، عراق، سوریه، یمن در برابر تجاوزطلبی و جنایات اسرائیل

۹- ارتقاء سطح انسجام، وفاق وهمگرائی ملی ایرانیان دربرابر دشمنان ملت

۱۰- ضرورت رویکرد استراتژیک به تهدیدات و هوشیاری حداکثری برای پرهیز از قرارگرفتن در تله حریف و یا تحلیل های رادیکال و افراطی جریانات داخلی. قطعاً جنگ آخرین گزینه برای مقابله با تهدیدات می باشد. تحلیل واقع بینانه از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور و همزمان ضرورت بهره مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش یا عبور از تهدیدات و بازسازی روابط ، اعتماد دوجانبه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان خصوصاً حوزه خلیج فارس، یک استراتژی عقلانی و انکار ناپذیر در شرایط کنونی است.

*دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دولت روحانی

۲۱۶۲۱۶