تیر ۵۱؛ چرا پخش ترانه‌های «آمنه» و «درو وانمی‌کنم»‌ از رادیو و تلویزیون ممنوع شد؟

«دل دیوانه»‌ی الهه، «هیچ می‌دونی» و «بی‌تو بهاری ندارم» از ایرج، «دروغ عاشقانه»، «شادی با من قهره»، «رنج جدایی» و «بی‌تو چه کشیدم» از گیتی و… هم جزو ممنوع‌ها اعلام شدند.

تیر ۵۱؛ چرا پخش ترانه‌های «آمنه» و «درو وانمی‌کنم»‌ از رادیو و تلویزیون ممنوع شد؟

به گزارش موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، در تیرماه ۱۳۵۱ شورای موسیقی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران شماری از ترانه‌ها و آهنگ‌های روز را غیر قابل پخش تشخیص داد و طی بخش‌نامه‌ای، به رادیو و تلویزیون اعلام کرد که از پخش این آهنگ‌ها خودداری شود. برخی از این آهنگ‌ها عبارت بودند از:

«دل دیوانه»‌ی الهه، «بوسه‌بازی»، «هیچ می‌دونی» و «بی‌تو بهاری ندارم» از ایرج، «دروغ عاشقانه»، «شادی با من قهره»، «رنج جدایی» و «بی‌تو چه کشیدم» از گیتی، «نگرانم که تو با دیگرانی»، «آن عشقه که خاموش نمی‌شه»، «ابر پاره‌پاره» از گلوریا روحانی، «اشک» از سوسن، «آمنه»، «گل‌نسا»، «دختردایی» و «دلم تنگه» از آغاسی، «هفت‌آسمان» عهدیه، «درو وانمی‌کنم» از فرخزاد، «تو رو با غریبه می‌بینم» و «برای کسی بمیر» از مهدیان، «عشق بیا» و «وعده» از پرتو، «فانوس» از وفایی، «دروغ» و «دختر» از راشین، «ناز نگاه»، «بهشته»، «هفت آسمون»، «پیمانه»، «دختر همسایه»، «ناصر»، «لب لب من» ضیا… «کی گفته گولم بزنی» نلی، «دلم می‌خواد» نظری… و «اگر روزگار» از آفت.