دادستان اسلامشهر دستور برگزاری مجدد انتخاب هیأت رئیسه شورا را صادر کرد

دادستان اسلامشهر دستور برگزاری مجدد جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر اسلامشهر را صادر کرد و همه اعضای شورا موظف به برگزاری جلسه در مورخ چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه شدند.

دادستان اسلامشهر دستور برگزاری مجدد انتخاب هیأت رئیسه شورا را صادر کرد

به گزارش موسسه مطالعات اندیشه سازان نور از اسلامشهر، با توجه به عدم حضور چهار عضو شورای شهر اسلامشهر در جلسه انتخاب هیأت رئیسه و از نصاب خارج کردن جلسه و مسبوق به سابقه بودن این اقدام برخلاف وظایف قانونی جهت رسیدن به اهداف خود و تحت فشار قرار دادن سایر اعضا جهت سوء استفاده از این موضوع، دادستان اسلامشهر دستور برگزاری مجدد جلسه با قید فوریت را صادر کرد. به درخواست اکثریت اعضای شورای شهر اسلامشهر و ورود جدی دادستانی، شورای شهر اسلامشهر موظف به برگزاری جلسه انتخاب هیأت رئیسه در مورخ چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه شدند. بنابراین هر گونه عدم حضور اعضای شورای شهر اسلامشهر در جلسه انتخاب هیأت رئیسه ترک فعل بوده و باعث تشکیل پرونده قضایی و موجب برخورد قانونی با آنها خواهد شد. پایان پیام/