رشد 81 درصدی تولید خودروی سواری توسط بخش خصوصی + جدول

بررسی وضعیت تولید خودروی سواری حاکی از آن است که تولید خودرو در کشور توسط بخش خصوصی در 9 ماه از سال جاری (تا پایان آذر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 81 درصد رشد داشته است.

رشد 81 درصدی تولید خودروی سواری توسط بخش خصوصی + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری در 9 ماهه ابتدای امسال 179 هزار و 491 دستگاه خودرو سواری و در 9 ماهه ابتدای سال گذشته 99 هزار و 29 دستگاه خودروی سواری در کشور توسط بخش خصوصی تولید شده است.  مقایسه وضعیت تولید خودروی سواری در 9 ماهه ابتدای سال جاری با وضعیت تولید خودروی سواری در 9 ماهه سال گذشته حاکی از آن است که تولید خودروی سواری توسط بخش خصوصی 81 درصد رشد داشته است. 

تولید وانت در 9 ماهه ابتدای سال 1402 در بخش خصوصی در مجموع 24 هزار و 678 دستگاه و در 9 ماهه سال گذشته 18 هزار و 520 دستگاه بوده که مقایسه میزان تولید حاکی از آن است که تولید وانت در 9 ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 در مجموع 33 درصد رشد داشته است.  تولید ون نیز در بخش خصوصی در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد کاهش داشته است و تولید مینی بوس و مدیل باس توسط بخش خصوصی در مدت یاد شده 20 درصد کاهش داشته است.  در 9 ماهه ابتدای سال گذشته 490  دستگاه اتوبوس و در 9 ماهه ابتدای سال جاری 331 دستگاه اتوبوس توسط بخش خصوصی تولید شده است که مقایسه این ارقام حاکی از آن است که تولید اتوبوس در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد کاهش داشته است.  تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز در 9 ماهه ابتدای سال 1402 نسبت به 9 ماهه ابتدای سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.  براساس آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو توسط بخش خصوصی در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69 درصد افزایش یافته است.  در 9 ماهه ابتدای امسال 223 هزار و 442 دستگاه و در 9 ماهه سال گذشته 132 هزار و 218 دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است.  به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 درصد بوده است.  پایان پیام/