زلزله 4.2 ریشتری بستک را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری منطقه کوخرد از توابع بستک را لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری بستک را لرزاند

به گزارش موسسه مطالعات اندیشه سازان نور از بستک، زلزله ای با بزرگای ۴.۲ ریشتر ساعت 15:25 کوخرد بستک را لرزاند. این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد. این زلزله در 50 کیلومتری کوخرد، هرمزگان و 53 کیلومتری بستک و 56 کیلومتری رویدر رخ داده است. روز گذشته نیز زلزله ای با بزرگای 4.9 ریشتر فارغان حاجی آباد را لرزاند که خسارتی در پی نداشت. پایان پیام/