سفر رئیس فدراسیون فوتبال به استان قزوین

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با هدف حضور در مجمع سالیانه هیات فوتبال قزوین، به این استان سفر کرد.

سفر رئیس فدراسیون فوتبال به استان قزوین