سلامی: پرتاب ماهواره در عصر محاصره علمی کار بسیار بزرگی است

فرمانده کل سپاه پاسداران در دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: پرتاب ماهواره در عصر محاصره علمی کار بسیار بزرگی است.

سلامی: پرتاب ماهواره در عصر محاصره علمی کار بسیار بزرگی است

به گزارش خبرنگار سیاسی موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: هر انسان یک دنیاست، خداوند هر انسان را مانند یک دنیا پیچیده ساخت و از پیچیده ترین اسرار خلقت ساخته است. وی افزود: دانش پزشکی بسیار سخت است، دانشجوی پزشکی دوره های بسیار سختی را باید بگذراند. پزشکی از یک جهت دانش است و از جهتی دیگر شخصیت پزشکی ترکیبی است از دانش، حکمت، خلاقیت و ابتکار عمل ، یعنی هم هنر و هم علم است. سرلشکر سلامی تاکید کرد: ایران در دوران کرونا کشورهای پیشرفته جهان در عرصه پزشکی را جا گذاشت. وی با اشاره به پرتاب ماهواره نور گفت: پرتاب ماهواره در عصر محاصره علمی کار بسیار بزرگی است. در حال تکمیل…