فیلم| اعطای مدال حرفه‌ای استاندار گلستان به مدیر دهه شصتی

فیلم| اعطای مدال حرفه‌ای استاندار گلستان به مدیر دهه شصتی

فیلم| اعطای مدال حرفه‌ای استاندار گلستان به مدیر دهه شصتی