موضع جدید ترکیه در رابطه با به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین

وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای کامبوجی خود بر اهمیت به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط کشورهای دیگر تاکید کرد.

موضع جدید ترکیه در رابطه با به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین