مکان یابی جدید برای زباله آمل

فرماندار آمل گفت: سه مجموعه در مدیریت پسماند برای مکان یابی و جانمایی زباله در آمل وارد مذاکره شدند و کارهای مطالعاتی در حال انجام است.

مکان یابی جدید برای زباله آمل

به گزارش موسسه مطالعات اندیشه سازان نور از شهرستان آمل، ذات الله زارعی چهارشنبه شب در همایش رسانه، صنعت و افق های پیش رو به میزبانی دانشگاه فذا این شهرستان، اظهار کرد: امروزه رسانه از بازوان پرتوان نهادهای دولتی است و حلقه اتصال بین مردم و مسؤولان محسوب می شود. وی با اعلام اینکه رسانه در کشورهای غربی حدود ۴۰۰ سال قدمت دارد ولی در کشورمان ایران حدود ۱۵۰ سال از عمر رسانه می گذرد، افزود: با توجه به سابقه بیشتر غرب فرصت برای آنها در زمینه رسانه مهیاتر بوده و آنها امروزه بیشتر به محتوا توجه دارند. فرماندار آمل با اشاره به اینکه رسانه حوزه مهم و بسیار مؤثر در کشور است و اثبات شده که تیر تبلیغات از تیزی شمشیر برنده تر خواهد بود، تصریح کرد: رسانه در فرهنگ سازی بسیار موثر است و می تواند فرهنگ ساز باشد، رسانه می تواند فرهنگ های غلط را از بین ببرد و توان جایگزینی ارزش و ضدارزش را دارند همچنین در رسانه در فرهنگ سازی و باورمندی جوامع مهم است. زارعی با اعلام اینکه شهرستان آمل در حوزه اقتصاد از شهرهای برتر محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه های قدرت در کشورها حوزه اقتصاد است، کشوری که از لحاظ اقتصادی قدرتمند نباشد در دراز مدت دچار آسیب می شود. وی با بیان اینکه تولید و صنعت از مهمترین حوزه ها در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: ایران قوی و قدرتمند باید در حوزه صنعت و اقتصاد حرکت رو به جلو داشته باشد. فرماندار آمل با بیان اینکه آمل شهر صنعتی است و با توجه به شاخص بودن در کشاورزی، یک پنجم تولید برنج استان را در اختیار دارد، یادآور شد: ۴۷ درصد صنعت و ۷۰ درصد صادرات مازندران در اختیار شهرستان آمل است. وی با اعلام اینکه باید حوزه رسانه و صنعت در یک تعامل به سمت پیشرفت و تعالی پیش بروند، متذکر شد: این شهرستان آینده درخشان در حوزه صنعت و اقتصاد دارد همچنین آمل ظرفیت بالقوه قدرتمند و ارزش گذار داشته پس باید برای افق پیش روی صنعت، چشم انداز تعریف کرد و استراتژی لازم را در نظر گرفت. زارعی با اشاره به اینکه آب یکی از ضرورت های این شهرستان در زمینه کشاورزی و آشامیدنی است، ادامه داد: حدود ۱۵ درصد آب استان در آمل تأمین می شود ولی این شهرستان در این زمینه فقیر بوده و از آب آشامیدنی خوب برخودار نیست. فرماندار آمل با اعلام اینکه سد مخزنی هراز ۱۶ سال نیمه کاره رها شد ولی در دولت سیزدهم رشد خوبی به خود دیده است، افزود: ایجاد سد هراز با پسماند منطقه عمارت ارتباط ایجاد کرده و نباید مسیر پیشرفت سد هراز متوقف شود. وی گفت: پس باید به فکر فریز کردن زباله موجود در عمارت باشیم و باید در زمینه مکان یابی و جانمایی زباله در مکان جدید رسانه ها به مسؤولان کمک کنند و علاوه بر نقد و ایراد حتما راهکار دهند تا شهرستان در مسیر توسعه و ریل پیشرفت قرار گیرد. زارعی با اشاره به اینکه در بحث مدیریت پسماند رسانه ها کمک کنند، افزود: سد هراز چهارمین سد خاکی کشور و بزرگترسن سد مخزنی مازندران است پس نباید افرادی با نیت گوناگون مانع کار و پیشرفت شوند. وی با اعلام اینکه اقدامات عمرانی در زمینه پسماند باید علمی و کارشناسی باشد، خاطرنشان کرد: سه مجموعه در مدیریت پسماند برای مکان یابی و جانمایی زباله در آمل وارد مذاکره شدند و کارهای مطالعاتی در حال انجام است. فرماندار آمل با اشاره به اینکه براساس قانون مدیریت پسماند در شهرها با شهرداری و شورای اسلامی شهر است و فرمانداری به عنوان یکی از متولیان دولت، کمک حال خواهد بود تا مردم آمل از معضل زباله رهایی یابند، گفت: راهکار کارشناسی خبرنگاران باید منطقی و معقول در زمینه برون رفت از پسماند شهرستان باشد. پایان پیام/۸۶۰۱۲/م