همکاری ایران و ازبکستان در زمینه کشاورزی گسترش می‌یابد

در دیدار معاون وزیر آموزش عالی ازبکستان و معاون وزیر کشاورزی ایران طرفین بر افزایش همکاری دوجانبه تاکید کردند.

همکاری ایران و ازبکستان در زمینه کشاورزی گسترش می‌یابد

به گزارش خبرنگار موسسه مطالعات اندیشه سازان نور در بیشکک، در دیدار« سرورخان بزرخانوف» معاون وزیر آموزش عالی، علوم و نوآوری ازبکستان و «مجتبی خیام نکوی» معاون وزیر کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (AREEO)  جمهوری اسلامی ایران قرارداد سازماندهی برنامه های کارآموزی امضا کردند. در این دیدار طرفین در خصوص همکاری‌های احتمالی بیشتر تبادل نظر کردند. به ویژه خاطرنشان شد که انتقال فناوری در زمینه کشاورزی، تحقیقات مشترک در مورد توسعه واکسن برای استفاده در دامپروری، تبادل تجربه در زمینه فناوری های جدید با هدف افزایش کارایی محصولات در حال رشد می تواند به گام های جدیدی در همکاری تبدیل شود. طرف ایرانی همچنین حمایت خود را از نمایندگان بخش خصوصی به ویژه شرکت های علمی و فنی در گسترش همکاری‌های فناوری اعلام کرد. طی این  مذاکرات، وزارت آموزش عالی، علوم و نوآوری ایران با برگزاری یک دوره کارآموزی برای 7 دانشمند جوان از این کشور در مراکز آموزشی و تحقیقاتی این سازمان موافقت کردند. پایان پیام/.