واکنش «لاوروف» به تصویب قانون زبان دولتی در قرقیزستان

وزیر امور خارجه روسیه به تصویب قانون زبان دولتی در قرقیزستان و لزوم استفاده از آن توسط هم کارمندان این کشور واکنش نشان داد و این اقدام را غیر دموکراتیک خواند.

واکنش «لاوروف» به تصویب قانون زبان دولتی در قرقیزستان

به گزارش خبرنگار موسسه مطالعات اندیشه سازان نور در بیشکک، در 17 ژوئیه « سادیر جباراف» رئیس جمهور قرقیزستان قانونی در مورد زبان دولتی این کشور در قانون اساسی امضا کرد. مطابق با این قانون، زبان قرقیزی باید در فعالیت‌های ارگان‌های دولتی، دولت‌های محلی، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های اداری دولتی و خصوصی استفاده شود. اکنون نام سازمان‌های مشترک خارجی باید با ترجمه به زبان دولتی تهیه شود. شرکت‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی و خصوصی باید حداقل 60 درصد برنامه‌های خود را به زبان دولتی پخش کنند. علاوه بر این، بر اساس این سند، کلیه کارمندان دولت اعم از معاونان، کارمندان بانک ملی، کادر نظامی، قضات، دادستان‌ها، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، کارکنان مؤسسات آموزشی از هر نوع مالکیت و پرسنل پزشکی باید زبان دولتی را بدانند و در انجام وظایف رسمی خود از آن استفاده کنند. در نتیجه این اقدامات «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه به تصویب قانون فوق در این کشور واکنش نشان داد. لاوروف در نشستی با روسای سازمان‌های غیرانتفاعی در روسیه اظهار  داشت: چند ماه پیش قانونی در قرقیزستان تصویب شد. هنگامی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، ما به دوستان قرقیز خود هشدار دادیم که این اقدام دموکراتیک نیست. منظورم این است که همه کارمندان دولت را ملزم به دانستن زبان قرقیزی و کار در آن کنند. وی افزود: هم معلمان و هم پزشکان مؤسسات پزشکی دولتی در رده کارمندان دولت قرار گرفتند. چندین بار به ما تذکر داده شده است.اگرچه در قانون اساسی این کشور زبان روسی همچنان زبان ارتباطات ملی است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با اشاره به چگونگی تجاوز به جایگاه زبان روسی گفت: ناگفته نماند که چه کارهایی در اوکراین انجام شده است و چه کارهایی که مدت‌ها در بالتیک انجام شده است. تجربه ما در همزیستی مسالمت آمیز نمایندگان ملت‌ها، فرهنگ‌ها، مذاهب مختلف، با حفظ تمام ویژگی‌های ملی آنها و توسعه زبان روسی به عنوان یک عامل وحدت بخش، در دنیای مدرن تقاضای زیادی دارد. همچنین جباراف به  لاوروف پاسخ داد که هیچ مفهومی از تبعیض زبان روسی در  این قانون وجود ندارد. برعکس، گفته می‌شود که زبان روسی به عنوان زبان رسمی استفاده شود. این ماده در قانون اساسی نیز آمده است.همانطور که ما به زبان قرقیزی نیاز داریم، به روسی نیز نیاز داریم، زیرا بدون دانستن این زبان نمی‌توانید در کشورهای مشترک المنافع کار کنیم. حتی در کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، چین از روسی استفاده می‌کنیم.ما با این قانون فقط سعی در تقویت زبان مادری خود داریم. پایان پیام/