کیفیت هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۷۳ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۸۳ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

به گزارش موسسه مطالعات اندیشه سازان نور از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۷۳ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۸۳ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد. هم اکنون کیفیت هوا در تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه‌ سنجش در شرایط قابل قبول است. شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند. پایان پیام/