Search for:
سرمایه‌گذاری صنایع بر روی خلاقیت و نوآوری یک رویه است

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به حجم بالای آورده صنایع در نمایشگاه‌هایی با محوریت دانش‌بنیان‌ها به دلیل توان خوب مالی گفت: سرمایه‌گذاری صنایع بر روی خلاقیت و نوآوری یک رویه است که در کشور ما هم در حال اجرا است.

سرمایه‌گذاری صنایع بر روی خلاقیت و نوآوری یک رویه است

Read More

هر وقت همدلی و همراهی وجود داشته به وضعیت مناسب رسیده ایم

استاندار لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی ، همراهی‌ها و اقدامات مختلف انجام شده در خصوص شبکه های آب و فاضلاب و بسترسازی‌ برای استفاده از پساب و منابع آبی زیرزمینی گفت: این موارد از جمله کارهایی بود که در دستور کار قرار داشت.

هر وقت همدلی و همراهی وجود داشته به وضعیت مناسب رسیده ایم

Read More