فاز ۲ و ۳ کارخانه نوآوری کرج آماده بهره‌برداری است/ اتصال شبکه نخبگان منطقه به داخل ایران

مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خلاق کرج با اشاره به اهمیت و نقش آفرینی اتصال شبکه نخبگان منطقه به داخل ایران، از آماده بودن فاز دوم و سوم این کارخانه جهت بهره برداری خبر داد و گفت: خیلی از کشورهای منطقه چشمشان به حوزه نوآوری ایران است، از این رو در حوزه فوق آینده خوبی متصور هستیم.

فاز ۲ و ۳ کارخانه نوآوری کرج آماده بهره‌برداری است/ اتصال شبکه نخبگان منطقه به داخل ایران

Read More