Search for:
سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!

مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده پلتفرم‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها نباید در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!

Read More

چرا نتانیاهو نمی‌تواند بجنگد؟

اعلام شده که به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل خارج می‌شوند، به دو میلیون می‌رسد. همه‌شان می‌گویند فروپاشی ما نزدیک است، ما به 80 سالگی نمی‌رسیم. ما گفتیم: 20 سال و 25 سال دیگر را نمی‌بینید، خودشان عجله کردند، زودتر می‌خواهند بروند.

چرا نتانیاهو نمی‌تواند بجنگد؟

Read More

جنگ کثیف!

انبارلویی نوشت: مجموعه اخبار نشان می‌دهد ما وارد یک جنگ کثیف میکروبی و شیمیایی محدود و هوشمند شده‌ایم. تحلیل این پدیده بر هر ناظر داخلی و خارجی محرز و روشن است از توییت سفیر روسیاه انگلیس درباره این حوادث معلوم می‌شود قصه از چه قرار است و قضیه به روایت ایشان ادامه دارد.

جنگ کثیف!

Read More