Search for:
۳۰ علت درگیری های زیاد در جامعه ایرانی

گروه اندیشه: تنش دائمی و ستیز میان مردم، فرصت ها توسعه و توان اقتصادی و فرهنگی ملل را نابود می کند. دکتر محمود سریع القلم به این مهم پرداخته و در یادداشت به ۳۰ علت اصطکاک و درگیری در جامعه ایرانی پرداخته است. این مطلب را با هم می خوانیم:

۳۰ علت درگیری های زیاد در جامعه ایرانی

Read More

زنان بسیار جلوترند و مردان سرگردان شده اند / کیفیت زندگی به شدت وخیم می شود / مهمترین چالش ایران: عزمی برای توسعه وجود ندارد

یک نکته خدمتتان بگویم که شاید کمتر کسی بدان توجه کرده باشد و از مشاهدات من سرچشمه می‌گیرد. پسران انگیزه برای درس‌خواندن ندارند و کمتر می‌بینید که با علاقه درس بخوانند و بخواهند ادامه تحصیل دهند. دختران برعکس هم انگیزه دارند، هم هدف دارند، هم رؤیا دارند و می‌دانند چه می‌خواهند و برای رسیدن به آن برنامه دارند.

زنان بسیار جلوترند و مردان سرگردان شده اند / کیفیت زندگی به شدت وخیم می شود / مهمترین چالش ایران: عزمی برای توسعه وجود ندارد

Read More

بیینید | عصبانیت شدید مریم امیرجلالی از حمید لولایی: ۳۰۰ میلیون را بگذار جلوی آینه دو برابر شود؛ چشم‌هایت را چپ کن ۹۰۰ میلیون شود!

مریم امیرجلالی گفت: حمید لولایی در برنامه شب آهنگی به من توهین کرد. وقتی لولایی موتور گازی سوار می‌شد من ماشین شاسی بلند داشتم!

بیینید | عصبانیت شدید مریم امیرجلالی از حمید لولایی: ۳۰۰ میلیون را بگذار جلوی آینه دو برابر شود؛ چشم‌هایت را چپ کن ۹۰۰ میلیون شود!

Read More

پاشینیان: روابط ارمنستان و روسیه دوران سختی را تجربه می‌کند

نخست‌وزیر ارمنستان امروز( چهارشنبه) گفت، روابط بین ارمنستان و روسیه دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، اما اهمیت آنها برای حاکمیت مستقل، حق حاکمیت و امنیت این کشور به سختی قابل ارزیابی است.

پاشینیان: روابط ارمنستان و روسیه دوران سختی را تجربه می‌کند

Read More