حزب موتلفه با لیست اختصاصی وارد انتخابات می‌کند

عضو مرکزی حزب موتلف اسلامی با بیان اینکه تا این لحظه تصمیم حزب موتلفه بر حضور مستقل در انتخابات و معرفی کاندیداهای خود برای قضاوت عموم است، گفت: گفتمان انتخاباتی حزب موتلفه در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده «مجلس تحول مثبت و تکامل» خواهد بود.

حزب موتلفه با لیست اختصاصی وارد انتخابات می‌کند

Read More