Search for:
هر وقت همدلی و همراهی وجود داشته به وضعیت مناسب رسیده ایم

استاندار لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی ، همراهی‌ها و اقدامات مختلف انجام شده در خصوص شبکه های آب و فاضلاب و بسترسازی‌ برای استفاده از پساب و منابع آبی زیرزمینی گفت: این موارد از جمله کارهایی بود که در دستور کار قرار داشت.

هر وقت همدلی و همراهی وجود داشته به وضعیت مناسب رسیده ایم

Read More

روزی که فهمیدم ناخواسته باردار شدم

خط دوم که ظاهر شد، اصلا شوخی نداشت. خط بطلان بود بر تمام شک‌ها و اگرها و امیدها. پررنگ و قوی و پُرخون‌. زدم زیر گریه. اشک‌هایم بارش لاینقطعی بودند در سکوت سرد یک عصر پاییزی. من تازه پنج ماه بود که عوارض بارداری دومم را آرشیو کرده بودم. حتی هنوز دردهای پسازایمان ادامه داشت، اما…

روزی که فهمیدم ناخواسته باردار شدم

Read More