فیلم| راه‌اندازی کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر در مناطق کم برخوردار یزد

فیلم| راه‌اندازی کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر در مناطق کم برخوردار یزد

فیلم| راه‌اندازی کاروان سلامت به مناسبت دهه فجر در مناطق کم برخوردار  یزد